Cel studiów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 12 czerwca 2017 08:01

Organizator studiów: Katedra Systemów Transportowych w Instytucie Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej w Politechnice Krakowskiej


  Głównym celem 2-semestralnych studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji zawodowej uczestników studiów w zakresie zarządzania miejskim transportem zbiorowym.

  Cele szczegółowe to usystematyzowanie i aktualizacja wiedzy z zakresu obejmującego następujące zagadnienia:
 • uwarunkowania Unii Europejskiej w zakresie zarządzania miejskim transportem zbiorowym,
 • aktualne problemy miejskiego transportu zbiorowego,
 • struktury zarządzania miejskim transportem zbiorowym,
 • planowanie sieci transportu zbiorowego, węzłów przesiadkowych,
 • obsługa centrów miast transportem zbiorowym,
 • integracja miejskiego i regionalnego transportu zbiorowego porozumienia, związki międzygminne, związki metropolitalne),
 • dostępność informacji o miejskim transporcie zbiorowym (Internet, lanery podróży),
 • konkurencja i taryfy w miejskim transporcie zbiorowym,
 • jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym (norma jakości, wzorce jakości, wskaźniki jakości, jakość w umowach przewozowych),
 • priorytety w ruchu pojazdów transportu zbiorowego,
 • systemy nadzoru ruchu w transporcie zbiorowym,
 • zrównoważona mobilność w miastach,
 • badania w transporcie zbiorowym (kompleksowe badania potoków pasażerskich, badania wyrywkowe i sprawdzające, technologia badań),
 • modelowanie systemów transportu zbiorowego,
 • logistyka miejska.
Zmieniony: Poniedziałek, 27 listopada 2017 09:33
 

Rekrutacja - VI edycja

Formularz logowania