Informacje ogólne Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 12 czerwca 2017 07:59
 • Czas trwania studiów: dwa semestry od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r.
 • Liczba godzin: 160, w tym 118 godzin wykładów i 42 godziny laboratoriów w dwóch grupach.
 • Planowana liczba uczestników: 25 osób. Docelowa grupa uczestników to pracownicy miejskich i regionalnych przedsiębiorstw transportowych oraz zarządów transportu w miastach z całej Polski.
 • Tryb studiów: niestacjonarny, zjazdy sobotnio - niedzielne, 14 zjazdów (I semestr – 7 zjazdów, 82 godziny; II semestr – 7 zjazdów, 78 godzin). Na ostatnim zjeździe egzamin końcowy i obrona prac dyplomowych.
 • Miejsce studiów: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Kraków ul. Warszawska 24.
 • Organizator studiów: Katedra Systemów Transportowych (L-23). Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej a także specjalistów spoza PK.
 • Termin rozpoczęcia studiów: 18 listopada 2017 roku.
 • Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie kart zgłoszeń. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 listopada 2017 roku.
 • Opłata za udział w studiach: koszt studiów.
 • Studia kończyć się będą napisaniem pracy dyplomowej i jej obroną.
 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

Studia są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe o kierunku transport lub pokrewnym, a także dla absolwentów innych kierunków studiów wyższych, którzy co najmniej trzy lata pracują w firmach lub urzędach zajmujących się transportem publicznym.

Zmieniony: Poniedziałek, 27 listopada 2017 09:34