Organizator studiów: Katedra Systemów Transportowych w Instytucie Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej w Politechnice Krakowskiej

Głównym celem

   2-semestralnych studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji zawodowej uczestników studiów w zakresie zarządzania miejskim transportem zbiorowym.

Cele szczegółowe

  to usystematyzowanie i aktualizacja wiedzy z zakresu obejmującego następujące zagadnienia:
 • Uwarunkowania Unii Europejskiej w zakresie zarządzania miejskim transportem zbiorowym
 • Struktury zarządzania miejskim transportem zbiorowym
 • Planowanie sieci transportu zbiorowego
 • Obsługa centrów miast transportem zbiorowym
 • Konkurencja w transporcie zbiorowym
 • Integracja miejskiego i regionalnego transportu zbiorowego
 • Dostępność informacji o miejskim transporcie zbiorowym
 • Taryfy w miejskim transporcie zbiorowym
 • Priorytety w ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego
 • Zrównoważona mobilność w mieście
 • Badania w transporcie zbiorowym
 • Aktualne problemy transportu zbiorowego
 • Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym
 • Planowanie węzłów przesiadkowych w transporcie zbiorowym
 • Logistyka miejska
 • Systemy nadzoru ruchu w transporcie zbiorowym
 • Modelowanie systemów transportu zbiorowego