Koszt studiów wynosi 5 800,00 PLN płatne w dwóch ratach za każdy semestr z góry (I rata w wysokości 2900,00 PLN, II rata w wysokości 2900,00 PLN; każda z rat płatna przed rozpoczęciem kolejnych semestrów).

Wszystkie opłaty należy wnosić na konto Alior Bank S.A.:

__ ____ ____ ____ ____ ____ ____
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31- 155 Kraków
z dopiskiem "Studia Podyplomowe-MTZ - 9ed." (rata I, II)

W przypadku wniesienia opłaty przez firmę należy w tytule wpłaty dodać NAZWISKO i IMIĘ osoby, za którą jest dokonywana opłata.

W przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie semestru zastosowane będą przepisy zawarte w Regulaminie studiów podyplomowych – par. 7, p. 5-8.

W przypadku mniejszej liczby uczestników cena może się nieznacznie zwiększyć. Po zakończonej rekrutacji organizator porozumie się z osobami przyjętymi i poinformuje od kiedy można dokonywać opłaty.