Wykładowcy Studiów Podyplomowych Miejski transport zbiorowy - zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie:

 • prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz
 • prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
 • dr hab. Robert Tomanek, prof. UE
 • dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK
 • dr inż. Marek Bauer
 • dr inż. Zofia Bryniarska
 • dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin
 • dr inż. Mariusz Dudek
 • dr inż. Wiesław Dźwigoń
 • dr inż. Aleksandra Faron
 • dr inż. Ryszard Janecki
 • dr inż. Katarzyna Nosal Hoy
 • dr inż. Sabina Puławska-Obiedowska
 • mgr inż. Grzegorz Dyrkacz
 • mgr inż. Łukasz Franek
 • mgr inż. Grzegorz Sapoń
 • mgr inż. Mariusz Szałkowski
 • mgr inż. Łukasz Szewczyk