Wymagane podczas rekrutacji dokumenty:

  • karta zgłoszenia: wersja doc, wersja pdf
  • dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów
  • 1 fotografia, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Składanie dokumentów:
Dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej
Katedra Systemów Transportowych (L-6)
STUDIA PODYPLOMOWE - MTZ

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

lub złożyć osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych (mgr inż. Danuta Schwertner), Katedra Systemów Transportowych (L-6), pok. 231e, Kraków, ul. Warszawska 24, budynek "Houston", sekretariat.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia podyplomowe prowadzone na Politechnice Krakowskiej